Programma binnenstad

Het economisch verbeteren van de binnenstad is het doel van het programma binnenstad dat gestart is in 2008. Leiden heeft al in 2009 een binnenstadsvisie vastgesteld waarin samen met belangrijke stadspartners een breed palet aan doelen zijn benoemd. Het varieert van het verbeteren van de bereikbaarheid en het parkeren, het vernieuwen van de bestrating, het verbeteren van het cultureel- en winkelaanbod en het aantrekkelijker maken van de gevels tot het verbeteren van de gastvrijheid van de stad. Om deze doelen te bereiken zijn 18 ontwikkellocaties benoemd in de stad en zijn er daarnaast allerlei beleidsdoelen en maatregelen geformuleerd. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling om investeerders, beleggers en ontwikkelaars duidelijkheid te bieden en hen te verleiden in onze stad te investeren en te ontwikkelen. Daarom is de binnenstadsvisie vertaald in een structuurvisie “Verder met de binnenstad”. In deze handleiding is opgenomen hoe de 18 benoemde ontwikkellocaties met elkaar samenhangen en wat per ontwikkellocatie programmatisch is toegestaan en hoe omgegaan dient te worden met de architectuur en de monumentale waarden. Het biedt de ontwikkelende partijen de ruimte om binnen deze kaders een specifieke invulling aan ontwikkelprojecten te geven. Daarmee draagt het bij aan een betere, efficiëntere gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling en dus een hogere kwaliteit van de binnenstad. Dit alles met als doel bewoners en bezoekers naar de stad te lokken om deze langer in de stad te laten verblijven.

Anno 2017 wordt het programma steeds zichtbaarder in de stad. Er zijn ontwikkelingen klaar, zoals de vernieuwing van de Breestraat, de eerste delen van het Singelpark, het Stadsgehoorzaalblok, het Waagblok en de Catharinasteeg. Er worden dit jaar ontwikkelingen opgeleverd zoals de parkeergarage Lammermarkt, de Aalmarkt, de vernieuwing van de Haarlemmerstraat, de bruggen van het Singelpark en de Singelparkroute. En er zijn ontwikkelingen gestart zoals de bouw van het cultuurplein op de garage van de Lammermarkt, de Centrumroute, de Lorentz bij het station, de Garenmarktgarage en de Meelfabriek. Bovendien zitten er ontwikkelingen in de pijplijn zoals de Kaasmarkt, andere gedeelten van het stationsgebied, de openbare ruimte van diverse delen in de stad.