Duurzaamheid:
‘Leiden gaat goed’

‘Leiden gaat Goed’ – zo luidt de overkoepelende slogan van ambitieuze Leidse actieplannen voor energietransitie (CO₂-neutraal), vergroening voor een klimaatbestendige stad/regio en de omslag naar een circulaire economie (‘afval = grondstof’).

Hoeveel vierkante kilometers zijn nodig voor het plaatsen van windmolens en zonnepanelen? Als eerste in Nederland heeft de Leidse regio dit laten onderzoeken. Een ‘warmtenet’, met restwarmte uit het Rotterdamse industriegebied, komt naar Leiden, in samenwerking met Heineken en mede-overheden. Buurtbewoners werken samen aan warmte-isolatie van hun woningen, bijgestaan door ‘wijkambassadeurs’. Met ondernemers, investeerders, scholen, sportclubs, corporaties – met de héle stad worden ‘green deals’ afgesloten om de stad te verduurzamen.

Leiden – Goed bezig!