Ontwikkeling Kooiplein

In 2014 is Kooiplein CV, een samenwerking van Heijmans en woningbouwvereniging de Sleutels, gestart met de bouwwerkzaamheden op het Kooiplein. Het Kooiplein en omgeving worden opnieuw ingericht met water, groen, fiets- en voetpaden. De komende jaren verschijnen hier ook nieuwe huur- en koopwoningen, winkels, twee supermarkten en twee openbare parkeergarages.

In 2016 zijn de eerste 67 appartementen opgeleverd (3a en 3b). Ook de bouw van het gebouw ten zuiden van het winkelcentrum (5) is inmiddels gereed. Wonen, werken, winkelen en parkeren is hier vanaf sinds het eerste kwartaal van 2017 mogelijk. Midden 2016 is de bouw ten zuiden van de Waaijer (4a) van start gegaan. Hier komen eengezinswoningen, een supermarkt en een tweede openbare parkeergarage. Ook dit gebied wordt gefaseerd opgeleverd vanaf het tweede kwartaal van 2017. De laatste opleveringen staan gepland voor de eind 2017. De deelgebieden op de tunnel van de Willem de Zwijgerlaan (2a en 2b) worden in een latere fase verder uitgewerkt. Ten slotte is de planvorming van de woongebieden aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan (1a en 1b) dit jaar gestart.