Leiden Zuidwest: de volgende stap

Leiden: Wederopbouwwijk

Vanaf de jaren ’50 is gebouwd aan Leiden Zuidwest. Zuidwest is een unieke naoorlogse wijk met een grote diversiteit binnen een helder raamwerk. Het ‘moderne’ uitbreidingsplan uit 1959 is vandaag de dag nog goed te herkennen: een doorgaand landschap met daarin rijtjes eengezinswoningen en appartementengebouwen.

Opknapbeurt

Nu – bijna 60 jaar later – is Zuidwest toe aan een grote opknapbeurt. Zuidwest moet gaan voldoen aan de wensen van de huidige tijd en worden klaargemaakt voor de komende 50 jaar. Steeds meer mensen zullen in Leiden Zuidwest gaan wonen. Slecht geïsoleerde gebouwen gaan van het gas af. De openbare ruimte zal meer moeten gaan bijdragen aan ontmoeting, beweging en ontspanning en ook de verkeersstructuur moet deze ontwikkelingen ondersteunen.

Dynamiek

Zuidwest is nu al in beweging. De opknapbeurt is reeds begonnen. Corporaties knappen bestaande gebouwen op en maken plannen voor de rest van hun woningvoorraad. Ontwikkelaars realiseren nieuwe woongebouwen en melden zich met steeds stedelijkere toekomstbeelden voor Zuidwest. De gemeente werkt aan nieuwe voorzieningen in het gebied: een nieuw indoorsportcentrum, een schaatsbaan en een nieuw zwembad. De gemeente zal de komende jaren ook investeren in de infrastructuur door wegen her in te richten en de riolering te vervangen.

Plan maken en oproep

Er is behoefte aan een nieuw toekomstplan voor Leiden Zuidwest. Een plan dat past bij de mensen die daar leven en dat een antwoord geeft op de uitdagingen van de toekomst. Daar gaat de gemeente Leiden komend jaar aan werken. Dat doet de gemeente met organisaties uit de wijk, met kennispartners en met inwoners. Het doel is om te komen tot een samenhangende ontwikkeling van het gebied, zodat Zuidwest er weer tegenaan kan.

De gemeente werkt dit jaar aan de totstandkoming van een nieuw toekomstplan voor Zuidwest. Doet U mee?

Het Bos en gasthuisdistrict, ook wel Leiden Zuidwest genoemd, is een klassieke tuinstadwijk uit de jaren 50/60. Deze wijk is nu, 50 jaar later, toe aan een nieuwe visie op hoe om te gaan met vraagstukken als verdichting, verduurzaming en sociale cohesie en inclusiviteit.De gemeente Leiden werkt met een groot aantal partijen uit de wijk en kennispartners uit hoe deze vraagstukken in dit gebied goed in samenhang op te pakken. Daarbij wordt door alle partijen flink in de wijk geïnvesteerd: er zijn 2.000 woningen gepland, er komt een nieuwe indoorsportvoorziening, een binnen- en buiten zwembad en een schaatshal. Verder wordt een aantal wegen, riolering en openbare ruimte heringericht. Daarnaast heeft de gemeente een Greendeal gesloten waarmee Zuidwest als een van de eerste wijken van het aardgas af gaat.

We gaan graag in gesprek met partijen die denken een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van dit gebied: door kennis in te brengen, mee te ontwikkelen of investeren