Ontwikkellocatie Dolfijn – ’t Schippertje

Opgave

Het doel van het project herontwikkeling Dolfijn -’t Schippertje is het realiseren van een nieuwe ontwikkeling die zoveel als mogelijk tegemoet komt aan de Wijkvisie ‘Samen maken we de Zeeheldenbuurt’. Het gewenste programma is woningbouw, eventueel in combinatie met een maatschappelijke functie en/of openbare ruimte.

Locatie en omgeving

De locatie Dolfijn – ’t Schippertje bestaat uit een voormalige school en buurthuis, gelegen in de Zeeheldenbuurt. De Zeeheldenbuurt heeft een tuinstedelijk karakter en wordt gekenmerkt door haar kleinschaligheid. Door de ligging op een eiland is deze buurt een verborgen wereld die een bevoorrechte ligging pal naast de binnenstad kent, onder de ‘rook’ van de herontwikkelde Meelfabriek, aan de belangrijkste vaarroutes in de stad en met op termijn volop ruimte voor herontwikkeling van oevers en bedrijfslocaties.
Ambitie
In de Wijkvisie is een aantal kernwaarden benoemd voor de gehele buurt. De ambitie voor het project Dolfijn – ’t Schippertje is om door middel van de volgende uitgangspunten bij te dragen aan deze kernwaarden:

  • verbreding van het woningaanbod voor een meer gemengde buurt;
  • stimuleren van ontmoetingsversterkende functies;
  • bij sloop- en nieuwbouw meer groen realiseren voor verblijfskwaliteit en klimaatadaptatie.

Proces

De gemeente organiseert een marktuitvraag waarin zowel gemeentelijke randvoorwaarden, uitgangspunten uit de Wijkvisie en aanvullende wensen uit de omgeving worden meegenomen. De marktuitvraag zal bestaat uit een aantal zachte en harde randvoorwaarden op het gebied van vergroening, gemengd woningaanbod en duurzaamheid, zonder een vooraf exact bepaald ruimtelijk kader.
Volgens de planning is de kwalificatieronde in de zomerperiode afgerond. Hierna vangt de propositieronde aan, waarin drie marktpartijen gevraagd worden hun voorstel verder uit te werken. Uiteindelijk wordt er in het najaar één partij geselecteerd en vindt de definitieve plaats gunning in december 2018.