Oude Rijn locatie

De Oude Rijn locatie is een beeldbepalende locatie gelegen aan de Oude Rijn, die goed zichtbaar is vanaf de Haagsche Schouwweg. Het perceel van ca. 5000m2 is gelegen aan de westkant van Leiden. De locatie is goed bereikbaar en op korte afstand van het centrum van Leiden.

De gemeente is voornemens dit perceel als woninglocatie in de markt te zetten middels een tender. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente waar nodig kaders stelt en waar mogelijk ruimte overlaat aan de markt. De gemeente wil maximaal gebruik te maken van de creativiteit, kennis en kunde van de markt. Kwaliteit staat centraal in de ontwikkeling.

Bij de tender zal het ‘Kavelpaspoort Oude Rijn locatie’ gelden als kader voor de ontwikkeling. In dit paspoort is opgenomen wat er wel en niet mogelijk is op de locatie. Tevens zijn er ruimtelijke wensbeelden geformuleerd voor de ontwikkeling. Het paspoort vormt een onderdeel van het kaderbesluit waarmee de gemeenteraad van Leiden de kaders vaststelt voor ontwikkeling op deze locatie. Na een algemene tender wordt met een beperkt aantal partijen doorgegaan in een aantal dialoogrondes. Uiteindelijk zal middels het door de raad vast te stellen uitvoeringsbesluit de definitieve gunning plaatsvinden. Om de ontwikkeling van woningbouw mogelijk te maken is een bestemmingsplanprocedure nodig. Planning is om bovengenoemde stappen, afgezien van het bestemmingsplan, in 2017 te doorlopen.