Pesthuiscomplex Leiden

Naast het Centraal Station van Leiden en tussen de Leidse Binnenstad en het Bio Science Park ligt het unieke Pesthuiscomplex. Dit bijzondere complex bestaat uit het Pesthuis uit 1661, een voormalig gevangenisgebouw en een aantal woonhuizen. Het complex is omgeven door water en groen en ligt direct aan het vernieuwde Van Leeuwenhoekpark.

Nieuwe functie voor het Pesthuiscomplex

Jarenlang is het Pesthuiscomplex eigendom geweest van het Rijksvastgoedbedrijf en heeft het gefungeerd als entreegebouw van museum Naturalis. Maar nu komt hij weer op zichzelf te staan. Het Pesthuis wordt los gemaakt van Naturalis en verkocht door het Rijksvastgoedbedrijf. Waar het lange tijd in dienst stond van Naturalis ontstaat nu de mogelijkheid om de potentie van het Pesthuis volledig te benutten.

De verkoop van het Pesthuiscomplex biedt nieuwe kansen voor het complex zelf, zijn directe omgeving en voor de stad Leiden. Het Pesthuiscomplex kan een icoon worden met een verbindende en aantrekkende kracht. Het kan bijdragen aan de verbinding tussen het Bio Science Park en de binnenstad, een functie krijgen in de Kennisstad van Leiden en een publieke trekker worden buiten de Singel.

Verkoop

Wanneer de nieuwbouw van Naturalis in 2018/2019 gereed is, zal het Pesthuis verkocht worden. Daarom werkt het Rijksvastgoedbedrijf samen met de Gemeente Leiden de ambities en randvoorwaarden voor herontwikkeling uit. Deze worden samengevat in een Nota van Uitgangspunten (NvU), waar momenteel de laatste hand aan wordt gelegd. Vervolgens zal deze NvU naar verwachting voor het zomerreces van 2018 bestuurlijk vastgesteld worden.

Na het zomerreces zal het complex door het Rijk te koop aangeboden worden. De condities voor de verkoop en de te volgen verkoopprocedure zullen dan te vinden zijn op Biedboek.nl.

Ambitie

De gezamenlijke ambitie is een herbestemming die past bij het bijzondere gebouwencomplex en bij de strategische ligging tussen Binnenstad en Bio Science Park. Hierbij moet een zorgvuldige transformatie van het monumentale complex plaatsvinden en (indien nodig) verantwoorde aan- en/of nieuwbouw, waarbij er een vanzelfsprekende aansluiting van het complex op de omgeving plaatsvindt met behoud en versterking van de karakteristieken van de situatie.
Kortom een ambitie die vraagt om een integraal en haalbaar plan, dat gericht is op een duurzame instandhouding van het ensemble.