Leiden is met haar 124.000 inwoners een van de kleinste grote steden in Nederland. Leiden heeft veel te bieden aan haar inwoners, de regio en de rest van de Randstad. We zijn een aantrekkelijke stad om onze ligging met goede voorzieningen, onze universiteit en ons erfgoed, maar ook het Bio Science Park zorgt ervoor dat Leiden op de kaart staat.

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Leiden groeit zowel qua inwoners bedrijven en werknemers. Dat is fijn maar zorgt voor grote uitdagingen. Leiden houdt haar stad leefbaar, duurzaam en bereikbaar. Vervoersvormen die zuinig met de ruimte omgaan en goed zijn voor de stad en haar inwoners krijgen de komende jaren een hoofdrol. De gemeente wil lopen, fietsen en openbaar vervoer verder stimuleren. Dit kan alleen als onze hoofdwegen als zodanig functioneren; we investeren tientallen miljoenen in de Leidse Ring Noord, de Centrumroute en de RijnlandRoute om het autoverkeer sneller de stad in en uit te krijgen en het onderliggend wegennet te ontzien. Daarnaast zet de gemeente Leiden in op Duurzame Mobiliteit.

RijnlandRoute

Aannemer Comol5 is gestart met de aanleg van de RijnlandRoute. Dit is de nieuwe provinciale wegverbinding tussen Katwijk via de A44 naar de A4 bij Leiden. Nu rijden auto’s van de A4 naar de A44 door Leiden. Het verkeer op het Lammenschansplein, de Dr. Lelylaan en de Plesmanlaan staat elke dag vast. Deze wegen worden straks door de RijnlandRoute ontlast. Met de RijnlandRoute zorgen we voor de toekomstige bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling in de regio Holland Rijnland. In 2018 wordt vooral gewerkt aan de nieuwe aansluitingen en verbredingen van de A4 en de A44 en de voorbereidingen voor de boortunnel onder die onder Voorschoten door zal gaan. De weg is in 2022 klaar. Dan is de reistijd van de A4 naar bijvoorbeeld het Bio Science Park teruggebracht tot 5 minuten!

OV Terminal

Op de plek van het huidige busstation bouwt Leiden een nieuw inpandig busstation. Het gebouw waar het busstation in komt, biedt ook ruimte aan wonen en werken. Het busstation maakt als ontwikkellocatie deel uit van het stedenbouwkundig plan en wordt vormgegeven in de bekende sokkelvorm met een levendige plint en teruggelegen hoogbouw. Zo vormt dit gebouw de hoogwaardige zuidelijke begrenzing van het stationsplein dat verder wordt omringt door ‘de Lorentz’ en ‘de Geus’. De reizigersverbinding met Leiden CS is duurzaam en toekomstvast. Het nieuwe busstation gaat uit van een klimaatneutraal busvervoer.

Trein Leiden Utrecht

In de komende jaren draagt ProRail zorg voor uitbreiding van spoorvoorzieningen op het traject Leiden Utrecht. Door deze investering wordt de dienstregeling op dit traject beter waardoor vanaf 2023 vier keer per uur met een intercity-verbinding naar Utrecht gereisd kan worden.

OV-route/Centrumroute

De Centrumroute loopt van station Lammenschans via de Jan van Houtbrug, de Hooigracht en de Langegracht naar station Leiden Centraal. Deze route wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht en geschikt gemaakt voor hoogwaardig busvervoer (R-net bussen). Het doel is vermindering van doorgaand autoverkeer en verbetering van de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Het wegdek en het straatmeubilair worden vernieuwd en gevaarlijke situaties met laden en lossen, parkeren en kruisende fiets- en voetgangersroutes worden opgelost. In 2019 starten de werkzaamheden aan de Hooigracht.

Leidse Ring Noord

Met het project Leidse Ring Noord werken Leiden en Leiderdorp aan een betere doorstroming van het verkeer op de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan, kruispunt Engelendaal en de Oude Spoorbaan. Deze wegen vormen samen met de A4, A44, N446 en de nog aan te leggen RijnlandRoute de Leidse Ring. De ringstructuur leidt doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp. De Leidse Regio blijft zo bereikbaar en aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Autoluwe Binnenstad

We verbeteren de leefbaarheid en toegankelijkheid in de binnenstad. Grachten uit de Gouden Eeuw zijn niet ontworpen voor doorgaand autoverkeer, middeleeuwse straten rondom de Pieterskerk of de Hooglandse kerk zien we het liefst autovrij. Rijrichtingen en doorgaande routes moeten voor automobilisten logisch zijn. De binnenstad moet te bevoorraden zijn, maar het is de vraag of dat met grote vrachtwagens moet. We hebben een convenant gesloten om te werken aan Zero Emission Duurzame Stadslogistiek waarin we samen met onze ondernemers en leveranciers / vervoerders zoeken naar duurzame oplossingen, zoals gebruik van elektrische wagens, bakfietsen of boten. Zo zorgen we voor schonere lucht en minder geluid. Zo blijft het in de binnenstad prettig vertoeven en neemt het aantal bezoekers en bestedingen toe.