Programma binnenstad

Het economisch verbeteren van de binnenstad is het doel van het Programma Binnenstad dat gestart is in 2008. Leiden heeft al in 2009 een binnenstadsvisie vastgesteld waarin samen met belangrijke stadspartners een breed palet aan doelen is benoemd. Dat varieerde van het verbeteren van de bereikbaarheid, openbare ruimte,  het cultureel- en winkelaanbod,  de gevels tot het verbeteren van de gastvrijheid van de stad. Om deze doelen te bereiken zijn 18 ontwikkellocaties benoemd in de stad en zijn er daarnaast allerlei beleidsdoelen en maatregelen geformuleerd. Om in te spelen op de nieuwe trends en ontwikkelingen zoals e-commerce, anders werken, deeleconomie, gewijzigde mobiliteit, het veranderende klimaat, maar ook het blijven vinden van een goede balans tussen wonen en groei van  bezoekers,  wordt dit jaar een nieuwe binnenstadsvisie voor de komende 5 jaar ontwikkeld.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling om investeerders, beleggers en ontwikkelaars duidelijkheid te bieden en hen te verleiden in onze stad te investeren en te ontwikkelen. Daarom is de binnenstadsvisie vertaald in een structuurvisie “Verder met de binnenstad”. In deze handleiding is opgenomen hoe de 18 benoemde ontwikkellocaties met elkaar samenhangen en wat per ontwikkellocatie programmatisch is toegestaan en hoe omgegaan dient te worden met de architectuur en de monumentale waarden. Het biedt de ontwikkelende partijen de ruimte om binnen deze kaders een specifieke invulling aan ontwikkelprojecten te geven. Daarmee draagt het bij aan een betere, efficiëntere gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling en dus een hogere kwaliteit van de binnenstad. Dit alles met als doel bewoners en bezoekers naar de stad te trekken en ze langer in de stad te laten verblijven.

Anno 2019 zijn veel ontwikkellocaties gerealiseerd of in uitvoering.   De resultaten worden steeds zichtbaarder in de stad. Er zijn ontwikkelingen klaar, zoals parkeergarage Lammermarkt, de Aalmarkt en de vernieuwing van de winkelstraten, de renovatie van de Lakenhal en nieuwbouw van Naturalis. Andere ontwikkelingen waar hard aan gebouwd wordt, zijn Lorentz bij het Centraal Station, parkeergarage Garenmarkt, de Singelparkbruggen en de Meelfabriek. Bovendien zitten er ontwikkelingen in de pijplijn zoals de ontwikkeling van een HOV-route, de Kaasmarkt, Energiepark en omgeving,  een megabioscoop en hotel met appartementen bij het station, een overdekte locatie voor het  busstation, een nieuw universiteitscomplex Humanities Campus  en de openbare ruimte van diverse delen in de stad.

Deze strategie blijkt succesvol. Uit de Leidse Binnenstadsindex blijkt dat de economie van de binnenstad substantieel is verbeterd.