Campus Leiden Bio Science Park

Campusplein bevindt zich tussen een grootschalige ontwikkeling van woningbouw in het zogenoemde entreegebied aan de Plesmanlaan, het nieuw te bouwen sport- en tentamencentrum, het Collegezalengebouw en de tweede bouwfase van het Gorlaeus Gebouw van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Het plein nodigt uit tot ontmoeten, waarbij de universiteit zich verbindt met de stad. De grasvlakte wordt aan de westzijde begrensd door een pleinverharding en aan de zuid- en oostzijde omzoomd door bomenrijen waar het in de zomer koel blijft, en daarmee een fijne verblijfsplek zal zijn. Een verhoging in het grasvlak geeft de sfeer van een amfitheater en kan ook dienst doen als tribune.

Het Campusplein op het Leiden Bio Science Park gaat dan ook gebruikt worden voor allerlei activiteiten voor studenten, medewerkers en bewoners uit de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een kennisfestival, voorstellingen en sportactiviteiten. Een groene en inspirerende ontmoetingsplek met zitjes en een grote ligweide. De entree van het nieuwe Gorlaeus Gebouw (fase 2) komt aan het plein te liggen. In deze zogenoemde schotel bevinden zich de grootste collegezalen van de universiteit, waar dagelijks honderden studenten college volgen. Ook heeft het gebouw – met 1241 zonnepanelen – het grootste zonnepanelendak van Leiden