Energiepark en omgeving

Het terrein rond de EON-centrale aan de Langegracht inclusief het naastgelegen Stadsbouwhuis is een gebied dat unieke kansen biedt om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met de ontwikkeling van groen, woningbouw en cultuur.  De herontwikkeling van het Energiepark kan bijdragen aan het realiseren van de ambities die de gemeente heeft voor de noordelijke rand van de binnenstad, waaronder de stimulering van het cultuurkwartier, de realisatie van het Singelpark, het bijdragen aan de woningbouwopgave en het activeren van het gemeentelijk, monumentale vastgoed ter plaatse. 

Uitgangspunten en kaders

Het is nu van belang dat de gemeente de uitgangspunten en kaders voor de herontwikkeling gaat bepalen. Met de kaders voor de herontwikkeling in de hand, kan vervolgens de uitwerking naar een haalbaar en uitvoerbaar plan worden georganiseerd. En bij dit alles is de samenwerking met initiatiefnemers en belanghebbenden van grote waarde en belang.