Na een uitgebreide selectieprocedure hebben de Universiteit Leiden en de gemeente Leiden Yisheng Development uit Amstelveen gekozen voor de ontwikkeling van een nieuw deel van de Campus Leiden Bio Science Park: het entreegebied. In het nieuwe entreegebied rond het Universitair Sportcentrum, tussen de Plesmanlaan en de Einsteinweg, komen huurwoningen, winkels, horeca en andere collectieve voorzieningen. Yisheng Development: “De samenwerking met de Universiteit Leiden en de gemeente Leiden sluit perfect aan bij onze kernwaarden  creativiteit, zorgvuldigheid en harmonie. Hiermee bevestigen wij de gewenste langetermijnrelatie met het Leiden Bio Science Park en brengen dit tot uiting in onze ontwerpen, investering en wijze van exploitatie. We versterken het entreegebied en realiseren optimale cohesie, leefbaarheid en beleving.” De ontwikkeling van het nieuwe entreegebied heeft de naam project MORE gekregen.

Programma
Het beoogde programma omvat stedelijke functies met de nadruk op wonen (met de formules short en long stay), beperkt kantoren, de universiteit (tentamenzalen en sport) en voorzieningen (van horeca, services en sport tot parkeren). Het inpassen van woonfuncties in het Entreegebied leidt tot toegevoegde waarde, mede gezien de potentiële doelgroepen die een directe verbondenheid hebben met het Leiden Bio Science Park, zoals expats, PhD’s, (internationale) docenten en studenten, bijna/net afgestudeerden en (congres)bezoekers van het Park. Er wordt daarmee ingezet op de kracht van het gebied.

Planontwikkeling
Het entreegebied gaat aansluiten op het campusplein dat de Universiteit Leiden ontwerpt en aanlegt. Ook wordt gewerkt aan de 2e fase van het Gorlaeus Building voor de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, de sloop van oude laboratoria en een nieuw sportcentrum. Aan weerszijden van het entreegebied komen parkeergarages.