Entreegebied Leiden Bio Science Park

Het Entreegebied is het centrumgebied van het Bio Science Park. Het gebied wordt het levendige hart van het sciencepark. Met de ontwikkeling van een woonprogramma in combinatie met ondersteunende voorzieningen als horeca en leisure ontstaat een nieuw brandpunt, waarbij verblijven en ontmoeten centraal staat. Yisheng Development is de winnaar van de tender voor het entreegebied en heeft begin 2019 het contract getekend. Yisheng is met zijn ontwikkelteam voortvarend aan de slag met de realisatie van woningen en ondersteunende voorzieningen zodat naar verwachting in 2022 de eerste woningen worden opgeleverd.

Dynamisch brandpunt

De dynamiek van het gebied wordt vanuit verschillende invalshoeken gevormd. Dagelijks komen duizenden studenten naar de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, het collegezalencentrum in de zogenoemde ‘schotel’, het tentamencentrum in het sportgebouw en de sportfaciliteiten. De universiteit wil voor de schotel en de nieuwbouw van de Science faculteit een nieuw plein realiseren waar ruimte is voor horeca en waar het hart van de campus gestalte kan krijgen. Daarnaast vestigen zich steeds meer bedrijven in het gebied.  Verder wordt aan de westkant voorzien in een centrale parkeervoorzieningen met circa 500 tot 1000 plekken, van waaruit werknemers, bewoners en bezoekers hun weg over de campus vervolgen.

Programma

Het beoogde programma omvat stedelijke functies met de nadruk op wonen (met de formules short en long stay), beperkt kantoren, de universiteit (tentamenzalen en sport) en voorzieningen (van horeca, services en sport tot parkeren). Het inpassen van woonfuncties in het Entreegebied leidt tot toegevoegde waarde, mede gezien de potentiële doelgroepen die een directe verbondenheid hebben met het Leiden Bio Science Park, zoals expats, PhD’s, (internationale) docenten en studenten, bijna/net afgestudeerden en (congres)bezoekers van het Park. Er wordt daarmee ingezet op de kracht van het gebied.

Planontwikkeling

Het Entreegebied is een prominent deelgebied op het Bio Science Park. Het masterplan Gorlaeus, waar het Entreegebied onderdeel van is, is begin 2017 definitief vastgesteld, het bestemmingsplan begin 2018.