Ontwikkeling Kooiplein

In 2014 is Kooiplein CV, een samenwerking van Heijmans en woningbouwcorporatie De Sleutels, gestart met de bouwwerkzaamheden op het Kooiplein. Het Kooiplein en omgeving is opnieuw ingericht met water, groen, fiets- en voetpaden. Het project aan de zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan is inmiddels afgerond. Het gebied is twee openbare parkeergarages, een dakpark, woningen, winkels en twee supermarkten rijker. Ook de openbare ruimte is opnieuw ingericht.

Nu is het tijd voor het tweede deel van het project. Dit zijn de plannen voor een deel van de woongebieden aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan en de deelgebieden op de tunnel van de Willem de Zwijgerlaan. De Willem de Zwijgerlaan is onderdeel van de Leidse Ring Noord, die als doel heeft het realiseren van een robuuste en betrouwbare doorstroming van het autoverkeer.

Omdat de Willem de Zwijgerlaan moet worden aangepakt, wordt door de projectteams van Kooiplein en Leidse Ring Noord gezocht naar een optimale inpassing. Ook wordt verkend op welke wijze een deel van de verstedelijkingsopgave in het gebied tussen de Kooitunnel, de IJsselmeerlaan en de Sumatrastraat vormgegeven kan worden. We doen dit samen met de partners in dit gebied.