LEAD

RED Company en Powerhouse Company hebben in Leiden-Noord het initiatief genomen voor het woningbouwproject LEAD aan de Willem de Zwijgerlaan. Zij willen de plek waar nu het verouderde KPN-kantoor en de locatie van Monuta  staan, transformeren tot een hoogwaardig woongebied. Het planinitiatief omvat circa 550 koop- en huurwoningen, in diverse prijsklassen, waarvan tenminste 25% sociaal. Het programma is onderverdeeld in drie woontorens met een oplopende hoogte van 65 via 85 tot 115 meter, een tweelaagse volledig verdiepte parkeergarage, ondersteunende voorzieningen in de plint en een parkachtige inrichting van de directe woonomgeving. Duurzaamheid en duurzame mobiliteit staan in het ontwerp centraal.

Voordat het plan verder uitgewerkt kan worden dient eerst de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten definitief vast te stellen.