Leiden Zuidwest: Wederopbouwwijk in ontwikkeling

Vanaf de jaren ’50 is gebouwd aan Leiden Zuidwest. Zuidwest is een unieke naoorlogse wijk met een grote diversiteit binnen een helder raamwerk. Het ‘moderne’ uitbreidingsplan uit 1959 is vandaag de dag nog goed te herkennen: een doorgaand landschap met daarin rijtjes eengezinswoningen en appartementengebouwen.

Nu – bijna 60 jaar later – is Zuidwest nog steeds in ontwikkeling. Zuidwest moet gaan voldoen aan de wensen van de huidige tijd en worden klaargemaakt voor de komende 50 jaar. Leiden Zuidwest biedt ruimte voor meer woningen en voorzieningen. Slecht geïsoleerde gebouwen gaan van het gas af. De openbare ruimte zal meer moeten gaan bijdragen aan ontmoeting, beweging en ontspanning en ook de verkeersstructuur moet deze ontwikkelingen ondersteunen.

Dynamiek

Zuidwest is al in beweging. Corporaties knappen bestaande gebouwen op en maken plannen voor de rest van hun woningvoorraad. Ontwikkelaars realiseren nieuwe woongebouwen en melden zich met steeds stedelijkere toekomstbeelden voor Zuidwest. De gemeente werkt aan nieuwe voorzieningen in het gebied: een nieuw indoorsportcentrum, een schaatsbaan en een nieuw zwembad. De gemeente zal de komende jaren ook investeren in de infrastructuur door wegen her in te richten en de riolering te vervangen. Daarnaast heeft de gemeente een Greendeal gesloten waarmee Zuidwest als een van de eerste wijken van het aardgas af gaat.

Bijdragen aan ontwikkeling van Leiden Zuidwest

In 2018 is een toekomstplan voor Zuidwest gemaakt.  Dit plan past bij de mensen die daar leven en dat een antwoord geeft op de uitdagingen van de toekomst: vraagstukken als verdichting, verduurzaming en sociale cohesie en inclusiviteit. Het doel is om te komen tot een samenhangende ontwikkeling van het gebied, zodat Zuidwest er weer tegenaan kan.

De gemeente Leiden werkt met een groot aantal partijen uit de wijk en kennispartners aan deze vraagstukken.

We gaan graag in gesprek met partijen die denken een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van dit gebied: door kennis in te brengen, mee te ontwikkelen of investeren.