Ontwikkeling Lammenschansdriehoek

De Lammenschansdriehoek – die dicht bij de Leidse binnenstad, NS-station Lammenschans en de A4 ligt – vormt de grootste woningbouwlocatie van Leiden. De gemeente laat dit gebied graag op een marktgeleide, organische wijze transformeren naar een sterk stedelijk, multifunctioneel gebied. Dat doet de gemeente door eigenaren, ontwikkelaars en investeerders met behulp van ruime en flexibele kaders ruimte tot waardecreatie te bieden. Deze vorm van uitnodigingsplanologie heeft inmiddels geleid tot de bouw van studentencampus Yours Leiden, de Alpha toren, en de transformatie van een aantal kantoorpanden in het Kanaalpark. Komend jaar wordt in het Kanaalpark bovendien begonnen met de bouw van een drietal nieuwe appartementencomplexen, en start ook de bouw van het grote woongebouw De Ananas.

Langs de Lammenschansweg en aan de zuidzijde van de driehoek liggen nog volop kansen voor herontwikkeling. En de gemeente biedt ook daar de voor Lammenschans kenmerkende flexibele kaders en proactieve, faciliterende houding.

De Ananas

De Ananas is een nieuwbouwontwikkeling van circa 400 appartementen met een commerciële plint op de rand van de Leidse binnenstad, nabij station Lammenschans. De Ananas is onderdeel van een grootschalige transformatie van de Lammenschans-driehoek van industrie naar woongebied.
Op dit voormalige fruit-veiling terrein verrijst een stadsblok in de vorm van een carré met accent torens op strategische posities. Onder de centrale gemeenschappelijke binnentuin in het hart van de carré wordt in twee lagen overdekt geparkeerd. De plint biedt, naast woningen, ruimte aan werkunits en horecagelegenheden.

Het bakstenen stadsblok is opgedeeld in aaneengeregen gebouwdelen met wisselende hoogten in drie typen gevelontwerp: verticaal, horizontaal en neutraal georiënteerd. De drie typen wisselen elkaar af in verschillende regelmaat en kleurtinten. De complexe mix van functies, geluidsbelasting op het gebouw van het wegverkeer en het spoor, samen met de aansluiting van het omliggende stedelijk weefsel, maakt het tot een uitdagende en veelzijdige opgave.