Ontwikkeling Lammenschansdriehoek

Het gebied Lammenschans staat voor een groot aantal transformaties. Tal van plannen zijn uitgevoerd, in ontwikkeling of worden initiatieven voor ontplooid. In het hart wordt aan de studentencampus Leidse Schans (Y)ours en de woontoren Alpha gebouwd. Voor de woningbouw in het Kanaalpark en voor woongebouw Ananas aan de Lammenschansweg lopen bestemmingsplanprocedures. Dit alles past binnen de in 2016 geactualiseerde ontwikkelstrategie die de gemeente samen met partners heeft opgesteld voor het totale gebied. Op basis van de Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek stimuleren we de markt om met herontwikkelingsinitiatieven voor de rest van het gebied te komen, daar zijn nog tal van kansen toe. De gemeente hanteert hierbij flexibele kaders, zodat waardecreatie mogelijk is. De gemeente heeft hierin een proactieve, faciliterende rol. De Lammenschans transformeert daarmee stap voor stap tot een dynamisch stedelijk multifunctioneel gebied.