De gemeente Leiden heeft in het Ontwikkelperspectief Zuid-West vastgesteld dat het gebied Roosevelt-West de komende 20 jaar wordt omgevormd tot een aantrekkelijk woon-werkgebied. Hiermee krijgt het bedrijventerrein een nieuwe toekomst en realiseren we tegelijkertijd meer woningen voor de inwoners van onze stad. Bovendien wordt het gebied beter en veiliger bereikbaar en op een duurzame en klimaatbestendige wijze ingericht. Roosevelt-West is het gebied tussen de Rooseveltstraat, de Kuipers -Rietbergstraat, de Montgomerystraat en de Van der Helmlaan.

Om in het gebied Roosevelt-West aan de slag te kunnen gaan, hebben we eerst duidelijke kaders nodig. Daarom wordt er in de komende periode een gebiedsvisie opgesteld. De gebiedsvisie omschrijft in grote lijnen hoe het gebied Roosevelt West eruit moet gaan zien en waaraan nieuwe ontwikkelingen en initiatieven in dit gebied inhoudelijk moeten voldoen. Op die manier weet iedere initiatiefnemer in het gebied (gemeente, ontwikkelaars, ondernemers en overige partijen) wat de mogelijkheden zijn.

De gemeente zet een participatietraject in om te horen hoe inwoners, organisaties en ondernemers denken over de toekomst van het gebied Roosevelt-West. De opgehaalde informatie wordt meegenomen bij het ontwikkelen van de gebiedsvisie. De gebiedsvisie Roosevelt-West wordt uiteindelijk begin 2021 vastgesteld door de raad.