Leiden Bio Science Park Snellius

Het Snelliusgebied is het laatste deelgebied in het Leidse deel van het Bio Science Park waar nog kavels beschikbaar zijn waarop de focus vooral op laboratoria ligt. Gebouwen dienen tenminste voor 50% uit laboratoria te bestaan. Kantoren mogen voor maximaal 50% van het gebouw. Er is nog ruimte voor ca. 15.000 m2 BVO. De universiteit gaat op dit moment uit van 3 ontwikkelkavels voor gebouwen van ca. 5.000 m2 BVO per stuk. Dit is flexibel. Zo kunnen er ook gebouwen van 4.000 m2 of van 7.000 m2 worden gerealiseerd. De fsi (floor space index) ligt tussen 1,4 en 1,6. Parkeren dient op eigen terrein te gebeuren, zoveel mogelijk gebouwd en uit het zicht. Indien er onvoldoende in parkeerplaatsen kan worden voorzien op eigen terrein, kunnen parkeerplaatsen worden gehuurd bij de universiteit. Het Snelliusgebied ligt langs de A44 en is gelegen tussen twee hoofdfietsroutes vanaf de binnenstad door het Bio Science Park heen. Het gebied ligt in de directe omgeving van belangrijke gebruikers in het park zoals Janssen Biologics, de Universiteit Leiden, SRON en de LIS (Leidsche Instrumentenmaker School).