Waar gisteren morgen ontmoet

Het stationsgebied in Leiden ligt tussen de historische binnenstad en het Leiden Bio Science Park. Als een van de grootste stations van Nederland verwerkt station Leiden Centraal dagelijks ruim 70.000 passanten. Het stationsgebied wordt de komende jaren ontwikkeld tot een multifunctioneel OV-knooppunt waar reizen, wonen, werken en verblijven op een prettige manier samenkomen. Voor dit gebied tussen de historische binnenstad en de moderne wetenschap- en kennisenclave creëert de gemeente Leiden kansen om te investeren in woningen, kantoren, retail en leisure. Het stedenbouwkundig plan voor dit gebied nodigt ontwikkelaars uit te participeren in deze, kansrijke gebiedsontwikkeling waar gisteren morgen ontmoet!

Mensen werken en wonen steeds meer in de buurt van een OV-knooppunt. In de toekomst zullen in het gebied rondom station Leiden Centraal 10.000 extra mensen gaan werken. Daarnaast biedt het gebied ruimte voor 700 tot 1.000 extra woningen.

Lorentz

In 2017 is de bouw van de eerste fase van Lorentz gestart. Dit multifunctionele gebouw is het eerste project in het Stationsgebied dat ontwikkeld wordt en vormt daarmee de start van de integrale gebiedsontwikkeling. Wonen en werken naast het station en op een steenworp afstand van de historische binnenstad. Ook is er ruimte gereserveerd voor retail en horeca. Syntrus Achmea en bouwcombinatie Hurks-Van Wijnen ontwikkelen Lorentz. Het ontwerp is gemaakt door Neutelings Riedijk Architecten.

Lorentz fase 2

In 2019 start de bouw van de tweede fase van Lorentz met 16.000 m2 bvo kantoren. Hier liggen nog kansen voor huurders en beleggers. Ga hiervoor naar: https://lorentzleiden.nl/fase-2/

Synchroon

In 2017 ondertekenden de gemeente Leiden en ontwikkelaar Synchroon een gronduitgifteovereenkomst voor de ontwikkeling van de voormalige locatie van ABN Amro, pal naast Lorentz. Het plan is om hier twee woontorens te bouwen met koop- en huurappartementen, een hotel, dienstverlening en horeca. Begin 2019 start de bouw.

De Geus

Sustay gaat het ‘YNS’-gebouw aan het Stationsplein 24 en Stationsweg 36 – 46 (locatie Jumbo) ontwikkelen. Op deze plek komt een nieuw gebouw met de naam De Geus. In De Geus komt een grote bioscoop met acht zalen, geëxploiteerd door Bioscopen Leiden. Daarnaast komt er ruimte in het gebouw voor een winkelformule van Jumbo, horeca, 84 huurwoningen en ruimte voor congressen. De bouw start in 2019.

Duurzaamste km van Nederland

Het Stationsgebied Leiden maakt onderdeel uit van de ‘Duurzaamste km van NL’. Onder deze noemer werken publieke en private partijen samen aan een duurzame en integrale ontwikkeling van het gebied. Op de Provada 2018 tekenen de betrokkenen hiervoor een Green Deal, met als doel om de komende jaren gezamenlijk duurzame cases te realiseren. Denk hierbij aan collectieve warmte en koude voorziening, waterbuffering in combinatie met grijs water en collectieve mobility as a service op zonne-energie. Voor ontwikkelaars en beleggers heeft dit als voordeel dat slimme verduurzaming van panden en het gebied mogelijk wordt met een positieve businesscase, doordat de krachten, kennis en investeringen gebundeld worden.

Stedenbouwkundig plan

Rients Dijkstra van bureau Maxwan ontwikkelde samen met de gemeente een stedenbouwkundig plan voor het toekomstige Stationsgebied. Het plan laat zien hoe de omgeving rond Leiden CS kan uitgroeien tot een levendig gebied met een gevarieerde mix aan functies, zoals kantoren, woningen en winkels. Om een prettig verblijfsklimaat te creëren, komt er ook ruimte voor leisure functies. Het toekomstige Stationsgebied wordt een fijnmazig netwerk van straten, zoals de oude Leidse binnenstad. Kenmerkend voor het nieuwe Stationsgebied zijn sokkels en teruggelegen hoogbouw. In de openbare ruimte wordt samenhang gecreëerd waarbij de nadruk ligt op rustige, kleinschalige straten en groene buitenruimte.