Verstedelijking Leiden 2040

Partners gezocht voor de duurzame verstedelijking van Leiden

Het gaat goed in Leiden. De afgelopen jaren heeft de stad zich nog sterker ontwikkeld als stad van kennis, cultuur en historie. Het BioSciencePark, Stationsgebied en de Lammenschansdriehoek zijn belangrijke plekken waar veel ontwikkelingen worden gerealiseerd. Leiden groeit en de Leidse agglomeratie is bijzonder geliefd als vestigingsplaats om te wonen en werken. Steeds meer mensen willen in Leiden wonen en werken in een attractieve, duurzame, gezonde leefomgeving.

Duurzame inclusieve verstedelijking

De stad staat voor enkele grote opgaven de komende jaren: verstedelijking, verduurzaming en sociale inclusiviteit. De komende jaren zullen duizenden nieuwe woningen moeten worden ontwikkeld. Alleen waar, voor wie en in welke vorm? De stad heeft ook de opgave om een duurzame stad te zijn en de ambitie om daarmee voorop te lopen. Leiden behoort reeds tot de koplopers op het gebied van beleid en planontwikkeling naar een aardgasvrije en klimaatbestendige stad. De komende jaren moet dit tot uiting komen in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Leiden Zuidwest wordt dankzij inzet van vele partners een van de eerste aardgasvrije (bestaande) wijken van Nederland. Naast verstedelijking en verduurzaming is het blijven van een sociale inclusieve stad de derde grote opgave van Leiden. Hoe zorgen we, ondanks al deze nieuwe trends en ontwikkelingen, ervoor dat iedereen in deze stad mee kan doen? Hoe kunnen jongeren en ouderen in de stad prettig en betaalbaar blijven wonen?

Potentiegebieden voor Leiden 2040

Om die opgaven de komende jaren actief en gelijk met elkaar op te pakken is het Programma Leiden 2040 opgericht. Onderdeel van het programma is het opstellen van een toekomstvisie voor Leiden: de Omgevingsvisie Leiden 2040. De omgevingsvisie (bekijk hier de pdf) wordt in juli 2019 aan de gemeenteraad aangeboden voor besluitvorming. Onderdeel van de omgevingsvisie  zijn potentiegebieden waar duurzame verstedelijking gewenst is de komende jaren, door middel van verdichting en transformatie. Dat zijn o.a. de gebieden:

  • Stationsgebied
  • Willem de Zwijgerlaan-Oost
  • Lammenschansdriehoek
  • Centrum Leiden Zuidwest
  • Oude industriezone

Partners gezocht!

Hier streven we naar duurzame verstedelijking door een integrale aanpak en hechte samenwerking. We zoeken ontwikkelaars met dezelfde drive en passie hiervoor om samen de opgaves voor Leiden te realiseren. Om Leiden naar 2040 loodsen zoeken we partners: meedenkers en -doeners met innovatieve plannen! Meld je aan om mee te doen.

 

Lammenschansdriehoek

De Lammenschansdriehoek – op 10 minuten fietsen ten zuiden van de Leidse binnenstad en op loopafstand van NS-station Lammenschans – vormt de grootste woningbouwlocatie van Leiden. De gemeente wil in dit voormalige bedrijven- en kantorengebied tussen 2013 en 2023 ca. 3500 woningen en 1400 studenteneenheden laten realiseren. Omdat de gemeente zelf geen noemenswaardige grondposities meer bezit in de Lammenschansdriehoek, worden eigenaren en geïnteresseerde ontwikkelaars met ‘uitnodigingsplanologie’ geprikkeld om zelf in beweging te komen. De heldere en ruime bouwenveloppen met brede functieprofielen in de ‘Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek’ bieden daartoe de mogelijkheid tot financiële waardecreatie voor investeerders en maatschappelijke waardecreatie voor de gemeente, in de vorm van broodnodige nieuwe woningen.

Stationsgebied

Het Stationsgebied is een langgerekt gebied dat zich van de kop van de Vondellaan uitstrekt tot de Willem de Zwijgerlaan, langs de Schipholweg. In het hart van het gebied ligt station Leiden Centraal: het zesde station van Nederland, met directe intercity-verbindingen naar Schiphol, Amsterdam (CS en Zuid), Den-Haag, Utrecht en Rotterdam. De aanwezigheid van het station vormt echter niet de enige troef, die maakt dat het Stationsgebied de absolute A-locatie voor stedelijke ontwikkeling in de Leidse regio vormt. Het gebied vormt een schakel tussen de prachtige, historische Leidse binnenstad en de grootste campus van de Benelux op het gebied van Bio Science. De gemeente tendert in het Stationsgebied de komende jaren verschillende locaties voor centrumstedelijke ontwikkelingen met gemengde programma’s, waaronder wonen, kantoren en voorzieningen.

Oude Industriezone

De ‘Oude Industriezone’ is het potentiegebied direct aan de noordzijde van de Leidse binnenstad, dat zich uitstrekt van de Langegracht tot Groenoord. Hier bevond zich tot de jaren ’80 een groot deel van Leidse nijverheid, waaronder de gascentrale aan de Langegracht, het oude slachthuisterrein dat inmiddels plaats heeft gemaakt voor de nieuwe woonbuurt Nieuw Leyden, de energieverdeelstations en schakelstations van Liander en KPN aan de zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan en de oude veehallen ten noorden van de Willem de Zwijgerlaan.

In dit grote gebied is de afgelopen jaren al veel veranderd, maar resteren nog drie grote ontwikkellocaties, namelijk:

  • de zogeheten KPN- en Monutalocatie, waar ontwikkelaar RED-company de komende jaren het plan LEAD ontwikkelt;
  • het projectgebied ‘Groenoord fase 2’, rondom het Groenoordplaza, en;

het Energiepark, ter plaatse van het terrein van de gascentrale aan de Langegracht.

Willem de Zwijgerlaan-Oost

Aan weerszijden van de Willem de Zwijgerlaan, ter hoogte van het Kooiplein, is in de jaren ’60 een tweetal ensembles van portiekflats gebouwd: de noordelijke en zuidelijke ‘Hoven’. De flats voldoen na bijna 60 jaar trouwe dienst niet meer aan de eisen van deze tijd. De herstructurering van de Willem de Zwijgerlaan, die een ongelijkvloerse kruising moet krijgen met de IJsselmeerlaan, biedt kansen om de barrière die de laan vormt te beslechten en het gebied verder te verdichten. De gemeente Leiden onderzoekt momenteel samen met de betreffende corporaties op welke manier dat het beste kan, op een zodanige manier dat niet alleen meer sociale huurwoningen aan het gebied kunnen worden toegevoegd, maar ook een substantieel aantal nieuwe vrije sector woningen.

Centrum Zuidwest

Leiden Zuidwest is een wederopbouwwijk uit de jaren ’50 en ’60. De gemeente wil het centrale deel van de wijk verdichten en functiemenging bevorderen, waar de wijk van oudsher juist een sterke mate van functiescheiding kende. De gemeente investeert zelf fors in nieuwe sport- en onderwijsvoorzieningen in dit gebied, en gaat graag samenwerkingen aan met de aanwezige corporaties en nieuwe investeerders om ook nieuwe woonblokken – al dan niet met commerciële plint –  aan het gebied toe te voegen.