Verstedelijking Leiden 2040

Partners gezocht voor de duurzame verstedelijking van Leiden

Het gaat goed in Leiden. De afgelopen jaren heeft de stad zich nog sterker ontwikkeld als stad van kennis, cultuur en historie. Het BioSciencePark, Stationsgebied en de Lammenschansdriehoek zijn belangrijke plekken waar veel ontwikkelingen worden gerealiseerd. En steeds meer mensen willen in Leiden wonen en werken in een attractieve, duurzame, gezonde leefomgeving.

De stad staat voor enkele grote opgaven de komende jaren: verstedelijking, verduurzaming en sociale inclusiviteit. Om die opgaven de komende jaren actief en gelijk met elkaar op te pakken is het Programma Leiden 2040 opgericht. Onderdeel van het programma is het opstellen van een toekomstvisie voor Leiden: de Omgevingsvisie Leiden 2040. Daarnaast wordt er gewerkt aan een ontwikkelplan voor onder andere Leiden Zuidwest en wordt er gestuurd op integrale ontwikkeling en samenwerking.

De grootste opgave is wellicht de woningopgave. Leiden groeit en de Leidse agglomeratie is bijzonder geliefd als vestigingsplaats om te wonen en werken. De komende jaren zullen duizenden nieuwe woningen moeten worden ontwikkeld. Alleen waar, voor wie en in welke vorm? In het kader van de Omgevingsvisie wordt dit jaar bepaald waar en onder welke condities we die nieuwe woningen willen (laten) ontwikkelen.
De stad heeft ook de opgave om een duurzame stad te zijn en de ambitie om daarmee voorop te lopen. Leiden behoort reeds tot de koplopers op het gebied van beleid en planontwikkeling naar een aardgasvrije en klimaatbestendige stad. De komende jaren moet dit tot uiting komen in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Leiden Zuidwest wordt dankzij inzet van vele partners een van de eerste aardgasvrije (bestaande) wijken van Nederland. We zoeken ontwikkelaars met dezelfde drive en passie voor duurzaamheid om samen de opgaves voor Leiden te realiseren.

Naast verstedelijking en verduurzaming is het blijven van een sociale inclusieve stad de derde grote opgave van Leiden. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in deze stad mee kan doen? Hoe kunnen jongeren en ouderen in de stad prettig en betaalbaar blijven wonen?

Om Leiden naar 2040 loodsen zoeken we duurzame partners: meedenkers en -doeners met innovatieve plannen! Meld je aan om mee te doen.