Nieuw, aantrekkelijk en duurzaam

Het gebied Westerpoort ligt tussen de Plesmanlaan, de Haagse Schouwweg, buitenplaats en begraafplaats Rijnhof en de A44 in. Van dit gebied wil de gemeente, samen met de vastgoedeigenaren van de gebouwen die er nu al staan, een nieuwe, aantrekkelijke en duurzame stadswijk maken.

Het gebied grenst direct aan het Leiden Bio Science Park en ligt in de buurt van de Knoop Leiden West (kruising RijnlandRoute/A44).  Ook door de ligging vindt de gemeente dit gebied geschikt om te ontwikkelen. Er wordt nog nagedacht over welke mix van wonen, werken en voorzieningen er gaat komen.

Gebiedsvisie

De gemeente heeft het stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond opdracht gegeven om een gebiedsvisie voor Westerpoort te maken. In deze gebiedsvisie komt onder andere te staan wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte wordt ingedeeld, welke functies (zoals werken, bedrijvigheid, voorzieningen, sport en horeca) er komen en hoe het verkeer en parkeren wordt geregeld.
De gebiedsvisie moet passen in het toekomstplan (ontwikkelperspectief) voor De Mors. Dit toekomstplan is in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld en geeft in grote lijnen de mogelijkheden en de grenzen aan voor de gebiedsvisie Westerpoort.

Naar verwachting wordt de gebiedsvisie begin 2022 aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders, die daar een besluit over nemen. Datzelfde gebeurt daarna door de gemeenteraad.